Rosersbergs gård

Vi bygger om webbplatsen - snart färdiga ;-]

Rosersbergs historia

Gården som tidigare hette Tjutegården tillhörde förr ett stort egendomskomplex och är ett av de äldsta jordbruken i Norden. Det omtalades redan på 500 talet av den romerske filosofen Jordanes under namnet Tjutegården efter den närbelägna Tjuteån som idag är Tjutebäcken.

Då en välkänd segelled för vikingarna. 1143 stod här ett välkänt slag mellan prinsarna Haraldson, då den ene sägs ha tagit sin tillflykt och gömt sig på Tjutegården.

Många släkter har ägt gården, Bennet, Feilberg, Lake, Leth, von Platen, Alvik, och Tornerhjelm för att nämna några. Det var Tornerhjelm som lät uppföra nuvarande byggnader 1848-50

Nuvarande ägare köpte gården av Svenska kyrkan 2009 som då köpt den av Lennart Sonessons dödsbo. En avstyckning hade då gjorts och marken arrenderas idag av Svenska kyrkan.

<br />
Rosersbergs historia
Rosersbergs gård - jordbruket

Jordbruket på Rosersberg

Ett modernt jordbruk med ekologisk växtodling på ca 650 hektar med blandad växtföljd bestående av höstraps, höstvete, vitklöver, hundäxing, havre, korn, lusern, åkerbönor och ärtor.

Gården ställdes om till ekologisk odling under 2017.

Vi bedriver ett modernt jordbruk som strävar efter en långsiktig hållbarhet miljömässigt och ekonomiskt.

Målsättningen är att våra produkter skall gå i ett kretslopp och säljas lokalt för minsta möjliga miljöpåverkan.

Rosersbergsgrisen

På Rosersbergs gård produceras idag ca 5000 EU-ekologiska grisar under världens hårdaste djur och livsmedelsregelverk.

Det innebär konkret att dom har större ytor att röra sig på, och att vi tar hänsyn till djurens naturliga beteende, fokuserar på att motarbeta ev sjukdomar/skador samt minimera spridning av ev smittor för att därmed kunna utesluta antibiotikaanvändning. Med detta som nyckelord anpassar vi byggnader och arbetssätt efter det.

Djuren har god tillgång till halm och ensilage samt fri tillgång till foder, vatten och utevistelse året runt.

Vi har egna utfodringsförsök för att få fram en så bra köttkvalitet som möjligt beroende på vad man tänker sig tillverka av grisen eller hur man tänker tillaga den.

Eftersom vi hanterar djuren själv fram till slakt, så kallar vi denna kedja ”calmfoodkoncept”.

2018 byggdes utevistelse till grisarna och därmed ställdes det om till EU-ekologisk produktion.