Kontakta Rosersbergs gård Rosersbergs gård på Instagram Rosersbergs gård på Facebook

Rosersbergs gård

Ett modernt lantbruk i Öresundsregionen med närhet till kontinenten

Rosersbergs historia

Gården som tidigare hette Tjutegården tillhörde förr ett stort egendomskomplex och är ett av de äldsta jordbruken i Norden. Det omtalades redan på 500 talet av den romerske filosofen Jordanes under namnet Tjutegården efter den närbelägna Tjuteån som idag är Tjutebäcken.

Då en välkänd segelled för vikingarna. 1143 stod här ett välkänt slag mellan prinsarna Haraldson, då den ene sägs ha tagit sin tillflykt och gömt sig på Tjutegården.

Många släkter har ägt gården, Bennet, Feilberg, Lake, Leth, von Platen, Alvik, och Tornerhjelm för att nämna några. Det var Tornerhjelm som lät uppföra nuvarande byggnader 1848-50

Nuvarande ägare köpte gården av Svenska kyrkan 2009 som då köpt den av Lennart Sonessons dödsbo. En avstyckning hade då gjorts och marken arrenderas idag av Svenska kyrkan.